Παγκόσμια Ημέρα για το Παιδί σήμερα

portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_11/12/2011_418121