Αιρετοί ΚΥΣΠΕ

 

ΔΗΜΗΤΗΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ ,τακτικός

d.mpratis@gmail.com - τηλ. 6974750402 - 210 3312790 - fax :210 3246893

______________________

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ , τακτικός

paligiannis@hotmail.gr , τηλ. 6974-75040

_______________________

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, αναπληρωματικός

6977747439

_______________________

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , αναπληρωματική

τηλ. 6973491714

_______________________